Tu partner en
servicios de

limpieza y
mantenimiento

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

Acepto la política de privacidad

Neteja De Conductes I Extracció De Fums A Barcelona

neteja fums barcelona

Serlingo neteges aglutina a un grup de professionals amb més de 10 anys d’experiència, utilitzant maquinària especialitzada en la neteja de campanes, extractors, conductes i sortides de fums, neteges tècniques en cuines de restaurants, hotels, catering, hospitals i altres cuines d’ús col·lectius, cuines industrials, cuines professionals, etc. Les Cuines industrials disposen d’un sistema d’extracció dissenyat per evacuar el fum i les olors.

Els vapors extrets porten un alt grau de greix que s’acumula en els filtres, campana, conductes i extractor. Aquest greix és altament inflamable, sent la responsable de la majoria dels incendis produïts per l’escàs o nul manteniment higiènic efectuat en el sistema d’extracció. A més, els sistemes bruts fan que un ventilador treballi forçat, consumint més energia de la necessària, generant males olors, per una ventilació inadequada.

El Decret 31/2003 de 13 de març, en el seu Article 56, puntualitza:

Les campanes extractoras, amb superfície major de 2 m², situades sobre les zones on es realitzi algun procés de cuinat, han de disposar de sistema d’extinció automàtica adequat a la possible acumulació en la mateixa de greixos i dipòsits en general. S’han de sotmetre a neteja periòdica amb una freqüència mínima de dues vegades a l’any.

abansdespres netejaneteja abansdespres treball
motor abansmotor despresneteja serlingotreball ok

Amb la finalitat de prevenir incendis i donar compliment a la legislació vigent, es duen a terme els treballs de neteja i desgreixatge de sistemes d’extracció de fums compost per campana, conducte i extractor de fums, en cuines de restaurants, hotels, catering, hospitals i altres cuines d’ús col·lectius.

Vídeo de Demostració:

PER QUE REALITZAR LA NETEJA D‘UN SISTEMA D’EXTRACCIÓ?

  • Per evitar riscos d’incendi..
  • Per evitar riscos de contaminació d’aliments.
  • Per incrementar el rendiment del sistema.
  • Per allargar la vida útil dels equips.
  • Per estalviar energia i disminuir les despeses de manteniment i reparacions.
  • Per complir amb les normes de sanitat.
  • Per complir amb les normes de prevenció de riscos d’incendi. (RD 31/2003, art 56 i 57)
  • Per complir amb el Codi Tècnic d’Edificació. (C.T.I., secció HS3-12)
  • Per evitar fums i olors desagradables.
  • Per evitar la presència de rosegadors i insectes, a causa que el greix és una font d’aliment per a aquests.

COM ES NETEJA?

Amb la utilització d’un potent motor el nostre sistema elimina el greix en xemeneies, conductes industrials i de cuines, combinant l’acció d’un raspall mecànic amb la injecció d’escuma activa i temperatura, sent un sistema ràpid i efectiu.

Raspallat pneumàtic:Un potent motor, fa girar un raspall dins del conducte, duent a terme l’acció mecànica contra el greix. El motor gira a dreta o esquerra per arrencar el greix.

Sistema de limpieza barcelona

Injecció d’Escuma Activa: Una vàlvula d’injecció ruixa l’escuma dins del conducte (acció química). Es pot raspallar i injectar escuma al mateix temps. L’escuma té efecte de permanència diluint el greix en actuar el temps necessari (entre 10-15 minuts depenent del tipus de greix). La dissolució química és aplicada a una temperatura de 50-60 graus centígrads.